Studio Estetyki Ciała MOAMI Krasnystaw

Studio Estetyki Ciała

Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 33A
tel. 798 136 944

Regulamin

Zasady realizacji zabiegów w Studiu Estetyki Ciała

Informacje ogólne

  1.  Cennik zabiegów dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Studia Estetyki Ciała Moami Body & Beauty, ul. Poniatowskiego 33a, 22-100 Krasnystaw.
  2. Osobą uprawnioną do korzystania z pakietu jest kupujący lub osoba przez niego wskazana. Całość pakietu wykorzystuje tylko jedna osoba.
  3. Każdy nowy klient, który wykupi pakiet zabiegów na ciało otrzymuje w cenie pierszwego pakietu kostium zabiegowy.
  4. Nie ma możliwości zwrotów pakietów w całości lub części pakietów. 
  5. Data ważności zakupionego pakietu to 6 miesięcy od daty zakupu. Studio Estetyki Ciała zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie ważności pakietu. 
  6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji pakietu wystąpią przeciwwskazania wykluczające możliwość realizacji wykupionego pakietu, za zgodą Studia Estetyki Ciała istnieje możliwość wykorzystania pozostałych zabiegów przez inną osobę wskazaną przez kupującego.
  7. Opłatę za zabieg należy uiścić jednorazowo przez rozpoczęciem zabiegów.
  8. Termin realizacji zabiegów zależy uzgodnić telefonicznie lub w siedzibie Studia Estetyki Ciała. 
  9. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminem. W przypadku niedotrzymania terminu zabieg jest uznawany jako wykonany.
  10. Studio Estetyki Ciała zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.